Akademia Równych Szans

KRAKOWSKA AKADEMIA AKADEMIĄ RÓWNYCH SZANS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu „Akademia Równych Szans” złożonego w ramach konkursu „Uczelnia Dostępna” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji projektu: 1 listopada  2020 r. – 30 września 2023 r.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań w obszarze architektury, infrastruktury informatycznej i w sferze edukacyjnej, ukierunkowanych na zwiększenie dostępności i otwartości KAAFM dla akademickiej społeczności osób z niepełnosprawnościami.
Pracami zespołu kieruje prof. KAAFM dr hab. Joanna Konarska.

W ramach projektu zaplanowano m.in. modernizację i dostosowanie do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami ciągów komunikacyjnych, wind oraz przestrzeni użytkowej Uczelni. Założenia projektowe zakładają też udoskonalenie wsparcia edukacyjnego i organizacyjnego skierowanego do wszystkich studentów, w szczególności do studentów z niepełnosprawnościami sensorycznymi poprzez dostosowanie do ich potrzeb narzędzi dydaktycznych, a także organizację szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne kadry naukowo-dydaktycznej i świadomość społeczności akademickiej w zakresie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu wdrożone też będą odpowiednie systemy informatyczne, umożliwiające dostęp osób z niepełnosprawnościami do wszystkich uczelnianych informacji oraz zasobów i informacji publikowanych online.

Wartość projektu: 3 801 389,35 zł

Wkład własny: 114 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 687 289,35 zł


Szkolenia dla nauczycieli akademickich KAAFM w ramach Projektu „Akademia Równych Szans”

dostępne na stronie: https://szkolenia-projekt.ka.edu.pl/


W ramach projektu „Akademia Równych Szans” zaplanowano szkolenia kierowane do Kadry Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

1. „Tworzenie dostępnych dokumentów i treści strony internetowej” – szkolenie dla kadry administracyjnej (w tym dla pracowników Biblioteki) oraz kadry kierowniczej (zarządzającej)

2. „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami” – szkolenie dla kadry administracyjnej, dydaktycznej, kierowniczej (zarządzającej)

3. „Świadomość niepełnosprawności: osoby niewidome, osoby niesłyszące, osoby z niepełnosprawnością ruchową, zespół Aspergera” – szkolenie dla kadry dydaktycznej

4. „Student w kryzysie psychicznym” – szkolenie dla kadry dydaktycznej

5. Wykład fakultatywny pn. „Współpraca wykładowcy ze studentem niepełnosprawnym” – szkolenie dla pracowników dydaktycznych.

DODAC SZKOLENIA