Prorektor ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski

prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski

PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM

Lekarz, naukowiec i nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych oraz endokrynologii, profesor nauk medycznych.
Pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego, a następnie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 1 marca 2023 r. prorektor Uczelni do spraw medycznych, a od 10 stycznia 2024 r. w związku z powołaniem Collegium Medicum pełni funkcję Prorektora ds. Collegium Medicum koordynując i nadzorując działalność naukową i dydaktyczną na kierunkach medycznych oraz współpracę Uczelni ze szpitalami, otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz instytucjami naukowymi w obszarze medycyny.
Wcześniej długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny oraz klinicysta w Katedrze i Klinice Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Członek wielu wiodących towarzystw naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym, takich jak: The Endocrine Society, European Society of Endocrinology, European Thyroid Association, The Growth Hormone Research Society, European Neuroendocrine Association, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Tyreologiczne, Polskie Towarzystwo Bioetyczne. Wieloletni aktywny członek Polskiej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu, której kompetencje obejmują nadzór merytoryczny oraz udział w kształtowaniu multidyscyplinarnych działań dotyczących profilaktyki jodowej w Polsce.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym takich jak: Pituitary; Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes; Clinical Endocrinology; Journal of Endocrinological Investigation; Endocrine Regulations; Public Health Nutrition; European Journal of Nutrition; British Journal of Surgery; World Journal of Surgery; Biological Trace Element Research; Medical Science Monitor; Advances in Clinical and Experimental Medicine; Journal of Public Health; Nursing and Medical Rescue; Folia Medica Cracoviensia; Endokrynologia Polska; Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej; Polski Przegląd Chirurgiczny; Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej; Problemy Medycyny Nuklearnej; Przegląd Lekarski; Wiadomości Lekarskie; Zakażenia; Trendy w Endokrynologii. Główne kierunki prac badawczych obejmują choroby przysadki, tarczycy oraz problemy dotyczące niedoboru jodu.

Recenzent wielu publikacji w obszarze endokrynologii w czasopismach zagranicznych i polskich, między innymi w: Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, European Surgical Research, Gynecological Endocrinology, International Journal of Cancer, Journal of Medical Case Reports, Journal of Emergencies Trauma and Shock, Journal of Organ Dysfunction, World Journal of Surgical Oncology, Clinical Medical Reviews and Case Reports, Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Endokrynologii Polskiej, Przeglądzie Lekarskim.
Działalność wydawnicza obejmuje funkcje redaktora naczelnego czasopisma Medicine and Public Health oraz redaktora czasopisma Państwo i Społeczeństwo w zakresie tematycznym Medycyna i Zdrowie Publiczne oraz redaktora tematycznego czasopisma Ostry Dyżur.

Przewodniczący Komisji Bioetycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w latach 2012-2015.

WŁADZE UCZELNI