Indywidualizacja terapii arypiprazolem pacjentów chorujących na schizofrenię w oparciu o genotyp – Nr projektu: SKN/SN/496937/2021

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przystąpiła do realizacji  zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki pn. ” Indywidualizacja terapii arypiprazolem pacjentów chorujących na schizofrenię w oparciu o genotyp” (Nr projektu: SKN/SN/496937/2021) w ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, finansowanego ze środków budżetu państwa.  Na wykonanie zadania Uczelnia otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki środki w wysokości 53 340 zł.

Celem projektu jest analiza polimorfizmów genów kodujących białka zaangażowane w absorpcję, dystrybucję i metabolizm u pacjentów chorujących na schizofrenię leczonych aripiprazolem. Detekcja 74 polimorfizmów w 20 genach oraz analiza kopii i wykrywanie alleli hybrydowych genu CYP2D6  zostanie przeprowadzona techniką spektrometrii mas MALDI-TOF. Na podstawie genotypów stworzony będzie tzw. „paszport farmakogenety”, który ułatwi indywidualizację terapii aripiprazolem lub dobór innego antypsychotycznego leku.