Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przystąpiła do realizacji  zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”, finansowanego ze środków budżetu państwa.  Na wykonanie zadania Uczelnia otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową w wysokości 151 200,00 zł.

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych nieobowiązkowych zajęć wyrównawczych (nieobjętych programem studiów) dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022. Zajęcia mają służyć wyrównaniu szans edukacyjnych studentów w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich, a także wyeliminować różnice w przygotowaniu abiturientów do odbywania studiów.