Profesor Tadeusz Biernat w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego

Profesor doktor habilitowany Tadeusz Biernat, na wniosek Ministra Sprawiedliwości został powołany przez Prezesa Rady Ministrów w poczet członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego.

Zadaniem KKPR będzie opracowywanie projektów aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu w prawie rodzinnym i opiekuńczym.