Prof. dr hab. Jan Widacki członkiem PAU

15 czerwca 2024 r. na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Akademii Umiejętności, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Jan Widacki został wybrany w poczet członków korespondentów Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU.
Profesor Jan Widacki jest drugim obok profesora Krzysztofa Ingardena członkiem PAU z naszej Uczelni.