Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników podmiotów medycznych w zakresie innowacyjnych metod zarządzania, farmakoekonomiki, innowacji i rozwoju leków

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako lider Konsorcjum utworzonego wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie przystąpiła do realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników podmiotów medycznych w zakresie innowacyjnych metod zarządzania, farmakoekonomiki, innowacji i rozwoju leków”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa. Projekt został wybrany do realizacji w ramach Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych. Umowa z Agencją Badań Medycznych została podpisana 1 grudnia 2023 r. Kwota dofinansowana wynosi 2 395 500,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 395 500,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników sektora biomedycznego w zakresie innowacyjnych metod zarządzania jak również zarządzania w obszarze gospodarki zarządzania lekami, farmakoekonomiki, innowacji i rozwoju leków. Utworzone zostaną dwa innowacyjne kierunki studiów podyplomowych tj. MBA w Ochronie Zdrowia  (z uwzględnieniem innowacyjnych badań klinicznych) oraz Menedżer w obszarze gospodarki lekami. Innowacje i rozwój leków. Planowane są po 2 edycje studiów podyplomowych i MBA w hybrydowej formie prowadzenia zajęć.

Strona projektowa: https://podyplomowe-med.ka.edu.pl/