Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uzyskała finansowanie z budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Celem programu jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

Ze środków finansowania w wysokości 150 tys. złotych zakupione zostanie: oprogramowanie do wideokonferencji ZOOM (roczna licencja edukacyjna; 100 kont hostowych), 20 laptopów umożliwiających prowadzenie wideokonferencji, 25 tabletów graficznych oraz 20 kamer internetowych.

Zarówno studenci jak i nauczyciele akademiccy skorzystają z zakupu tego sprzętu. Tablety graficzne pomogą w prowadzeniu zajęć. Studenci otrzymają przekaz graficzny w czasie rzeczywistym, dokładnie tak jak dzieje się to w czasie zajęć stacjonarnych, bez opóźnień wynikających z kłopotów technicznych wykładowcy generowanych podczas korzystania z whitebordów obsługiwanych klawiaturą i myszką. Laptopy umożliwiające prowadzenie wideokonferencji oraz kamery internetowe zostaną przekazane nauczycielom akademickim, którzy albo nie posiadają sprzętu umożliwiającego zdalne połączenie wideo, albo korzystają z komputerów stacjonarnych nieposiadających kamer. Szczególnie oprogramowanie do wideokonferencji ZOOM wykraczające poza wersję podstawową umożliwi udział studentów w zajęciach bez ograniczeń organizacyjnych, w szczególności pozwoli na pracę w grupach oraz sprawne moderowanie zajęć.