Wykłady dla Wojsk Obrony Terytorialnej – Projekt MEIN SONP/SN/512018/2021

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przystąpiła do realizacji  zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Wykłady dla Wojsk Obrony Terytorialnej” (Nr projektu: SONP/SN/512018/2021) w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa.  Na wykonanie zadania Uczelnia otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dofinansowanie w wysokości 36 597,00 zł. Całkowita wartość zadania: 41 197,00 zł.

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu 35 wykładów dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie jednostek wojskowych w całej Polsce zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Tematyka zajęć dotyczyć będzie zmian w polityce obronnej małych państw europejskich po 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lub odbudowywania formacji o charakterze obrony terytorialnej. Ponadto słuchacze zrozumieją istotę fenomenu działań (wojny) hybrydowych oraz znaczenia samoobrony lokalnej dla odpierania tego typu zagrożenia na przykładach historycznych.