Rektor

Rektor

prof. KAAFM dr Klemens Budzowski

prof. KAAFM dr Klemens Budzowski

REKTOR

Absolwent WSE Kraków, pracę doktorską obronił w 1979 w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, asystent, adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego (w okresie 1.11.1972 – 30.09.2006 r. w wymiarze 1/1 etatu) AE Kraków, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Handlu Zagranicznego Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego.

Autor i współautor 133 publikacji naukowych w tym 26 opublikowanych za granicą w językach; angielskim, rosyjskim, słowackim, serbskim, ukraińskim. Publikacje to: monografie, 7 podręczników z zakresu Ekonomiki handlu zagranicznego, Ekonomicznych problemów eksportu budownictwa, artykuły i referaty naukowe, współredakcja (razem z prof. dr hab. S. Wydymusem) 10 książek wydanych jako materiały z ogólnopolskich konferencji naukowych. Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady (Ekonomika handlu zagranicznego, Eksport budownictwa, Polityka celna, Polityka handlu zagranicznego, Handel międzynarodowy, Biznes plan), seminaria magisterskie i licencjackie (promotor ponad 600 prac dyplomowych i kilkudziesięciu prac dyplomowych na studiach podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego).

Współzałożyciel a od 1993 roku właściciel Biura Consultingu i Szkolenia „Prohazet” w Krakowie, w którym przygotowano pod jego kierunkiem i nadzorem autorskim ponad 150 opracowań naukowych, ekspertyz, biznes planów, analiz typu prefeasibility i feasibility study, badań rynku, analiz marketingowych dla polskich i zagranicznych firm. W latach 1997-1998 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego S.A. (obecnie MARR S.A. Kraków), Członek rad nadzorczych; Szpitala Zakonu Bonifratrów im. Jana Grandego w Krakowie (1997-1998), FEWB Metalplast Kraków (w latach 1995-1997, 2000-2010), Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów sp. z o.o. (1997-1998), KS Cracovia (obecnie – trzecia kadencja).

Odznaczenia: Srebrna Odznaka za Pracę Społeczną dla m. Krakowa (16.04.1985), Odznaka za Zasługi dla Kielecczyzny (3.07.1985), Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (16.06.1987), Złota Odznaka za Pracę Społeczną Dla Miasta Krakowa (16.06.1988), Srebrny Krzyż Zasługi (7.09.1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (14.09.1999), Złoty Krzyż Zasługi (15.06.2000). Pierwszy prezes (lata 1999-2000) Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego sp. z o.o., Założyciela KA AFM. Doktor h. c. Międzynarodowego Ekonomiczno-Humanistycznego Uniwersytetu im. S. Demianczuka na Ukrainie (2013).

Profesor nadzwyczajny i Kanclerz Krakowskiej Akademii w latach 2000-2019. Od 1 października 2019 Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

WŁADZE UCZELNI