Trwa rekrutacja

na rok akademicki 2024/25

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości. Zachęcamy do zapoznania się z Ofertą edukacyjną.

SERWIS REKRUTACYJNY

25

Kierunków studiów

32

Specjalności podyplomowe

9408

Studentów i Słuchaczy

49014

Absolwentów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ta największa niepubliczna uczelnia akademicka Małopolski. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Oferta edukacyjna

Aktualności

Więcej Aktualności

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest uczelnią akademicką…

podejmującą działania

· edukacyjne i naukowo-badawcze zorientowane odpowiednio na współczesne wyzwania i uwarunkowania, zwłaszcza postęp technologiczny i rozwój ekonomiczny, a także odpowiadające żywotnym interesom społecznym realizowane przez kierunki medyczne, szczególnie kierunek lekarski

· mające na celu formowanie osobowości jednostki, relacji międzygrupowych i integracji społecznej, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i racjonalnie zarządzanej gospodarki opartej na wiedzy,

· zgodne z wartościami wyrażonymi w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

przyjazną studentom

realizującą polityczne, gospodarcze i edukacyjne cele podnoszenia poziomu intelektualnego młodego pokolenia i przygotowującą go do budowania własnej kariery zawodowej na miarę wyzwań i potrzeb współczesnego świata.

/Strategia Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021-2025, uchwała Senatu KA AFM z dn. 8.03.2023 r./

AKADEMIA

Misja uczelni nawiązuje do ideałów jej patrona, wielkiego myśliciela epoki Renesansu, Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Obejmuje także działania edukacyjne naukowo-badawcze zorientowane na odpowiednie do współczesnych wyzwań uwarunkowań, zwłaszcza postępu technologicznego i rozwoju ekonomicznego, formowanie osobowości jednostki, relacji międzygrupowych i integracji społecznej, pomimo odmienności i zróżnicowań występujących w pluralizmie, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i racjonalnie zarządzanej gospodarki opartej również na wiedzy.
Szczególną rolę, odpowiadającą żywotnym interesom społecznym, odgrywają kierunki medyczne z lekarskim na czele.

Misja uczelni

Kampus Akademii

składa się z czterech budynków (A, B, C, D) o powierzchni łącznej 29 tysięcy metrów kwadratowych, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, laboratoriami i pracowniami badawczymi, świetnie wyposażoną biblioteką z trzema czytelniami, studiem telewizyjnym i radiowym, strzelnicą i zapleczem sportowym.

Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece dostępne są stanowiska wyposażone w sprzęt i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, sale i pomieszczenia dydaktyczne oznakowane są w języku brajla, na korytarzach umieszczone są przyciski call-hear, które synchronizowane z portiernią pozwalają w nagłych przypadkach na wezwanie pomocy, na korytarzach umieszczone są wypukłe makiety budynków w języku brajla, ułatwiające odnalezienie sal dydaktycznych,

Budynki mają podjazdy oraz szerokie windy, co ułatwia przemieszczenie się osobom na wózkach a studenci niepełnosprawni mogą skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

INFRASTRUKTURA

Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji

23 Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

Zapraszamy do udziału! Głównym organizatorem Kongresu jest Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

26-27.09.2024

Kraków