Władze Uczelni

Władze Uczelni

Rektorat
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, II piętro | e-mail: rektorat@afm.edu.pl

prof. KAAFM dr

Klemens Budzowski

REKTOR

Sekretariat Rektora:
mgr Aneta Rapkiewicz
tel. 12 252 46 50
e-mail: rektor@afm.edu.pl
budynek B, pok. B 221

prof. dr hab.

Jerzy Malec

Prorektor ds. Ogólnych

Sekretariat Prorektora ds. Ogólnych:
mgr Mariola Pagacz
tel. 12 252 46 75
e-mail: prorektor@afm.edu.pl
budynek B, pok. B 212

prof. KAAFM dr hab.

Marcin Pieniążek

Prorektor ds. Nauki i Nauczania

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Nauczania:
mgr Ewa Przyjemska-Tokarczyk
tel. 12 252 46 52
e-mail: prorektor.nauka@afm.edu.pl
budynek B, pok. B 221

prof. dr hab. n. med.

Filip Gołkowski

Prorektor ds. Collegium Medicum

Sekretariat Prorektora ds. Collegium Medicum:
Magdalena Fortuna
tel. 12 252 45 03
e-mail: prorektor@afmmed.edu.pl
budynek D, pok. D 116

Senat Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

(wraz z podstawą prawną powołania wynikającą ze Statutu Krakowskiej Akademii)

prof. KAAFM dr Klemens Budzowski – §12 ust. 2 p.1 Statutu
prof. KAAFM dr hab. Marcin Pieniążek – §12 ust.2 poz.2 Statutu
mgr Juliusz Chrząstowski – §12 ust.2 poz.3 Statutu
prof. KAAFM dr hab. Dariusz Fatuła – §12 ust.2 poz.3 Statutu
prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski – §12 ust.2 poz.3 Statutu
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden – §12 ust.2 poz.3 Statutu
prof. KAAFM dr Agnieszka Kubiak-Cyrul – §12 ust.2 poz.3 Statutu
prof. dr hab. Sławomir Mazur – §12 ust.2 poz.3 Statutu
prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka – §12 ust.2 poz.3 Statutu
prof. dr hab. Mariusz Załucki – §12 ust.2 poz.4a Statutu
dr Adam Strzelec – §12 ust.2 poz.4b Statutu
mgr Katarzyna Ślęzak – §12 ust.2 poz.4b Statutu

mgr Robert Krawczyk – §12 ust.2 poz.5 Statutu
Bartosz Dubisz – §12 ust.2 poz. 6 Statutu
Kacper Szymeczko – §12 ust.2 poz. 6 Statutu
mgr Halina Baszak-Jaroń – §12 ust.2 poz. 7 Statutu
dr Artur Budzowski – §12 ust.2 poz. 7 Statutu
mgr Małgorzata Duda – §12 ust.2 poz. 7 Statutu
mgr Tomasz Majchrowski§12 ust.2 poz. 7 Statutu
mgr Wojciech Majchrowski – §12 ust.2 poz. 7 Statutu
dr Joanna Marcinkowska – §12 ust.2 poz. 7 Statutu
mgr Jerzy Marcinkowski – §12 ust.2 poz. 7 Statutu

Pełnomocnicy Rektora

pełnomocnik ds. studenckichprof. dr hab. Barbara Stoczewska, bstoczewska@afm.edu.pl
pełnomocnik ds. badań naukowych i rozwoju – dr Krzysztof Waśniewski, kwasniewski@afm.edu.pl, +48 601 489 051
pełnomocnik ds. studiów podyplomowych – prof. KAAFM dr Elżbieta Majchrowska, emajchrowska@afm.edu.pl
pełnomocnik ds. praktyk studenckich – mgr inż. Iwona Skrzypek, praktyki@afm.edu.pl
pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych – mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć, pelnomocnik@afm.edu.pl
pełnomocnik ds. studentów zagranicznych – prof. KAAFM dr hab. Julia Stanek, jstanek@afm.edu.pl. Obecnie dyżury odbywają się na MS Teams (po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu spotkania)
pełnomocnik ds. bezpieczeństwa – dr Andrzej Skowroński, askowronski@afm.edu.pl, skowronskia@interia.pl. Dyżur: śr.12.00-14.00; nd. – po wcześniejszym ustaleniu godziny drogą mailową; pok. C334a

Rzecznicy

rzecznik akademicki * – prof. KAAFM dr hab. Anna Kargol, akargol@afm.edu.pl. Dyżur: środy w godz. 13.00-14.00, bud. C pok. 333b
rzecznik dyscyplinarny dla studentów i doktorantówdr Adam Strzelec, astrzelec@afm.edu.pl; dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta, abednarczyk@afm.edu.pl
rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickichdr Renata Pawlik, rpawlik@afm.edu.pl
rzecznik prasowyAnna Cieślak, tel. 606 978 022, rzecznik@afm.edu.pl, biuroprasowe@afm.edu.pl

* Rzecznik Akademicki

Rzecznik Akademicki zajmuje się przestrzeganiem na terenie Uczelni równego traktowania kobiet i mężczyzn, oraz przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji szczególnie ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, niepełnosprawność, czy orientację seksualną.

Rzecznik postępuje w oparciu o zasady niesformalizowane, takie jak poufność, dyskrecja, mediacja a czasami konieczna anonimowość stron. W związku z tym, nie ma ścisłej procedury postępowania Rzecznika. Stan taki gwarantuje poczucie bezpieczeństwa zgłaszającym stronom. Studenci i pracownicy są poinformowani przez Uczelnię (strona internetowa) i Wydziały o działaniu Rzecznika, który odbywa co tydzień dyżur na terenie Uczelni lub na platformie Teams na czacie i każdy student, doktorant, pracownik może zgłosić się na dyżur z poszanowaniem pełnej poufności przekazywanych informacji.
Rzecznik może również wszcząć działanie z własnej inicjatywy, na wniosek Rektora, lub na wniosek jednostki organizacyjnej Uczelni.
Rzecznik Akademicki może pomóc zgłaszającym się stronom w zapoznaniu się z ich prawami czy możliwościami rozwiązania problematycznej sytuacji. Może również pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu przez studenta z jednostką Uczelni właściwą dla rozwiązania problemu, czy uzyskania odpowiedniej pomocy.
Rzecznik albo podejmuje działanie (zaprasza na rozmowę, za porozumieniem stron organizuje rozmowę pojednawczą), bądź przekazuje sprawę do innych jednostek takich jak np. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów, Komisja Antymobbingowa.
W sprawach dotyczących stricte nauczycieli akademickich w razie potrzeby prowadzi postępowania wyjaśniające Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich powołany na nową 4-letnią kadencję od 1.01.2021 roku.

Powołując Rzecznika Akademickiego Uczelnia działa w celu zapewnienia wszystkim członkom społeczności akademickiej a w szczególności studentom poczucia bezpieczeństwa, ochrony ich praw oraz przestrzegania dobrych obyczajów akademickich.