Dyskretny urok teorii

To było niezwykłe seminarium naukowe. 15 maja 2024 r. w Sali Senackiej naszej uczelni zebrali się znamienici goście by rozmawiać o teorii w kontekście nauk prawnych. Okazje do spotkania były dwie: okolicznościowe wydawnictwo – monografia pod redakcją prof. prof. Jakuba Biernata i Marcina Pieniążka pt. „Dyskretny urok teorii” przygotowana z okazji 75. rocznicy urodzin profesora Tadeusza Biernata oraz sam jubileusz.

JM Rektor KAAFM profesor Klemens Budzowski otwierając seminarium przybliżył sylwetkę Jubilata podkreślając jego długoletni związek z naszą uczelnią. Znakomite wykłady wygłosili: prof. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki), prof. Wojciech Cyrul (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Mateusz Stępień (Uniwersytet Jagielloński). Po wystąpieniach okolicznościowych profesorów Jerzego Malca (KAAFM), Jana Widackiego (KAAFM), Krzysztofa Pałeckiego (UJ) oraz Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dr. Marcina Sali-Szczypińskiego przyszedł czas na najbardziej wzruszający moment uroczystości- wręczenie księgi jubileuszowej i wystąpienie Jubilata. Profesor Tadeusz Biernat w swojej mowie wspominał wszystkich tych, którzy go kształtowali i wywarli wpływ na to, jakim jest człowiekiem i naukowcem. W podziękowaniach nie zapomniał o swoich nauczycielach, a wśród nich, o tych najważniejszych – profesorze Kazimierzu Opałku, wieloletnim kierowniku Katedry Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorze Janie Woleńskim, światowej klasy filozofie i teoretyku prawa. Jubilat podkreślił, że obecność wśród gości żony profesora Kazimierza Opałka Anny oraz prof. Jana Woleńskiego jest dla niego wielkim wyróżnieniem.

W części artystycznej studenci kierunku aktorskiego we Fryczu pod opieką pedagogiczną prof. Krzysztofa Orzechowskiego i Juliusza Chrząstowskiego przygotowali wspaniały występ, który zatytułowano „Jeśli wybierasz się w podróż….” Jak podkreślił prof. Krzysztof Orzechowski, Dziekan Wydziału Aktorskiego KAAFM, scenariusz występu przygotował w zasadzie sam Jubilat, ponieważ liczne rozmowy z osobami świetnie znającymi i przyjaźniącymi się z Profesorem Tadeuszem Biernatem dały w rezultacie taki, a nie inny dobór utworów, odzwierciedlający zainteresowania pozanaukowe Jubilata. Tak więc wśród wykonywanych utworów znalazły się wiersze Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz piosenki z repertuaru Kaliny Jędrusik, Kabaretu Starszych Panów i Marka Grechuty. To było niezwykłe seminarium naukowe.

Ad multos annos Profesorze!

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z uroczystości (link poniżej)

FOTOREPORTAŻ