Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”  realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01-01-2019 do 30-06-2023.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia, poprzez utworzenie i rozwinięcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM) w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki opracowaniu i wdrożeniu programu rozwojowego uczelni ukierunkowanego na stworzenie WCSM, kompleksowe przygotowanie kadry akademickiej w zakresie symulacji medycznej (uczestnictwo w kursach/stażach, opracowanie scenariuszy/aplikacji), realizację kształcenia praktycznego/dodatkowych zajęć dla studentów z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie co najmniej 608 osób, zarówno w ramach zajęć obowiązkowych na KL, jak dedykowanych studentom kier. medycznych zajęć dodatkowych.

W wyniku realizacji projektu powstanie na uczelni Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej obejmującej następujące funkcjonalności:

 • sala debriefingu, OSCE i pacjenta standaryzowanego
 • sala SOR – Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • sala bloku operacyjnego i anestezjologicznej
 • sala porodowa z blokiem do cięć cesarskich),
 • sala intensywnej terapii,
 • symulator karetki,
 • sala symulacji z zakresu ALS,
 • sala symulacji z zakresu BLS
 • sala do nauki umiejętności chirurgicznych,
 • sala do nauki umiejętności technicznych,
 • sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych

Budżet projektu: 13 768 824,30 zł

     Wkład Unii Europejskiej: 11 604 365,12 zł

Informacja dotycząca Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu

Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego mieści się w budynku A uczelni na pierwszym piętrze. Głównym zadaniem CSM jest stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzenia i rozwoju metod nauczania opartych na symulacji medycznej, wdrażanych w procesie kształcenia praktycznego studentów kierunku lekarskiego.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy mają zaplanowane do realizacji zajęcia dydaktyczne w Centrum Symulacji Medycznych, do zapoznania się z obiektem i wyposażeniem wszystkich sal dydaktycznych.

Zapoznanie się zarówno z rodzajem sal i pracowni, jak również z ich wyposażeniem, pozwoli Państwu na trafny wybór miejsca, w którym będzie możliwa realizacja zakładanych efektów kształcenia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem CSM:

Terminy konsultacji oraz lista pracowników Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu

Technicy symulacji medycznej są do państwa dyspozycji:
poniedziałki: 8:00-16:00
wtorki: 9:00-14:00
czwartki: 9:00-12:00
piątki: 9:00-15:00

Możliwe są również inne godziny konsultacji z technikami lub edukatorem, prosimy jednak o ich wcześniejsze ustalenie telefoniczne pod numerami telefonów:
12 25 24 516 CSM
880 037 961 Mariusz Habera – Technik symulacji
512 448 453 Edyta Turkanik –  Edukator

PRACOWNICY

Edukator
Edyta Turkanik 
eturkanik@afm.edu.pl
512 448 453

Technicy symulacji medycznej:

Mariusz Habera
mhabera@gmail.com
880 037 961

Paweł Kaczmarczyk
pkaczmarczyk@afm.edu.pl

Łukasz Boduszek
lboduszek@afm.edu.pl

Szkolenia dla nauczycieli akademickich Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu

Centrum Symulacji Medycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. zaprasza nauczycieli akademickich na szkolenia mające na celu zwiększenie kompetencji w prowadzeniu zajęć w Centrum Symulacji.

Opisy szkoleń:

 1. Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych (2 dni)
 2. Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci (2 dni)
 3. Kurs resuscytacji noworodka (1 dzień)
 4. Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u pacjenta urazowego (3 dni)
 5. Kurs przeprowadzania egzaminów OSCE (2 dni)
 6. Kurs komunikacji z pacjentem (1 dzień)
 7. Podstawowy kurs metodyczny dla instruktorów symulacji medycznej (3 dni)
 8. Zaawansowany kurs metodyczny w zakresie symulacji wysokiej wierności i debriefingu (3 dni)
 9. Zaawansowany kurs metodyczny w zakresie nauczania kompetencji miękkich (3 dni)

Informacja dotycząca badania rynku w ramach projektu

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że 25 marca 2019 Krakowska Akademia zawarła z Ministerstwem Zdrowia umowę na dofinansowanie utworzenia w jej siedzibie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM), którego realizacja dokonywana jest w ramach projektu POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18 pn. „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. Ministerstwo przekaże na ten cel 13,7 mln złotych.

W ramach działalności WCSM powstaną:

 • sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych
 • sala do debriefingu/ OSCE/ sala pacjenta standaryzowanego
 • SOR – szpitalny oddział ratunkowy
 • sala intensywnej terapii
 • sala porodowa ze stanowiskiem do cesarskiego cięcia
 • blok operacyjny/ pracownia anestezjologiczna
 • symulator karetki
 • pracownia umiejętności chirurgicznych i umiejętności technicznych
 • sala ALS /BLS 

Obecnie rozpoczynamy prace związane z wyposażeniem poszczególnych pracowni. W ramach wstępnego badania rynku pragniemy zaprosić wszystkie podmioty będące producentami lub dystrybutorami sprzętu stanowiącego konieczne wyposażenie WCSM do składania informacji o posiadanym asortymencie i jego funkcjonalności w okresie od 11 kwietnia 2019 do 31 maja 2019. Zainteresowane podmioty zachęcamy także do bezpośredniej prezentacji swoich ofert po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. W szczególności jesteśmy zainteresowani badaniem rynku w zakresie:

 • symulatorów wysokiej wierności 
 • fantomów i trenażerów do wykonywania różnorodnych procedur medycznych
 • łóżek medycznych
 • mebli medycznych
 • systemów audio – video do obsługi symulacji medycznej wysokiej wierności
 • sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie wyżej określonych pracowni WCSM
 • sprzętu prezentacyjno – komunikacyjnego

Badanie rynku ma na celu uaktualnienie naszej wiedzy o dostępnych możliwościach w zakresie możliwych funkcjonalności sprzętu i stosowanych rozwiązaniach technicznych, a także poziomach cen rynkowych. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych zapytań na adres:  csm.zakupy@afm.edu.pl  lub zasięgania informacji pod numerem telefonu 12 252-46-52

Rekrutacja pracowników Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

Edukatora Symulacji Medycznej oraz Technika Symulacji Medycznej szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się poniżej.

Zachęcamy do udziału w naszym projekcie 

Edukator Symulacji 

Technik Symulacji

Rekrutacja do WCSM

Rekrutacja na stanowisko Edukatora Symulacji Medycznej i Technika Symulacji Medycznej – rozpoczęta!

Szczegóły w zakładce aktualności 

Zaawansowany kurs metodyczny w zakresie nauczania kompetencji miękkich (KADRA)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie Zaawansowany kurs metodyczny w zakresie nauczania kompetencji miękkich , które odbędzie się w dniach 38 – 30.10.2022r. w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego.

Szkolenie stanowi element realizacji Projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” i jest skierowane do kadry dydaktycznej zaangażowanej w prowadzenie zajęć ze studentami Wydziału Lekarskiego w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.Podstawowym celem kursu jest uzyskanie umiejętności umożliwiających  zwiększenie kompetencji miękkich, związanych z pracą na symulatorach wysokiej wierności (praca w grupie, komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, podejmowanie decyzji klinicznych debriefing).

Pozyskają Państwo umiejętności związane z zaawansowaną komunikacją z pacjentem (komunikacja z trudnym pacjentem, przekazywanie ,,złej” informacji, informowanie o istocie choroby, kontrola własnych emocji).

Poznają Państwo również metody pracy z symulowanym pacjentem.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie stosownych dokumentów (do pobrania poniżej) w Biurze Projektu (p. Karolina Czupryńska; bud. C pok. 017).

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenia pracownik 

2. Umowa uczestnictwa

3. Zakres danych uczestnika

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

6. Oświadczenie uczestnika