Rekrutacja na studia podyplomowe trwa!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na Studia Podyplomowe na rok akademicki 2024/2025 została rozpoczęta.

Prowadzimy nabór na specjalności:

Administrowanie w systemie ochrony zdrowia
Akademia Architekta wnętrz
Audyt wewnętrzny
Business English
Coaching z elementami psychologii
Ekspert akredytowanego laboratorium badawczego
Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)
Fotografia współczesna
Frontend Developer z Angular – programowanie nowoczesnych aplikacji webowych
Inspektor Ochrony Danych
Logopedia
Menadżer ds. zarządzania jakością i ryzykiem
Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)
Neurologopedia z elementami tyflologopedii
Nowoczesny rozwój regionalny
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Rozwój kompetencji zawodowych kuratorów sądowych
Rynek sztuki i antyków
Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych
Tester automatyzujący w Selenium
Wdrażanie i utrzymanie dostępności
Wykorzystanie metod śledczych w audycie i kontroli
Zdrowie publiczne

Oferta Studiów Podyplomowych Eletroniczna Rejestracja CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH